Επιλογές

Η Χάρτα των νέων Καρδιναλίων: Τα κριτήρια του Πάπα Φραγκίσκου

Η Χάρτα των νέων Καρδιναλίων: Τα κριτήρια του Πάπα Φραγκίσκου

Στην ανάδειξη νέων Καρδιναλίων προχώρησε ο Πάπας Φραγκίσκος με βασικό κριτήριο επιλογής το άνοιγμα στην οικουμένη και την παρουσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε διάφορες χώρες του κόσμου. Αυτή η οικουμενικότητα στην επιλογή αντικατροπτρίζει τις διαφορετικές πολιτισμικές και εθνικές κουλτούρες στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην επίλυση των θεμάτων-προβλημάτων στο εσωτερικό της.

Η Φωτογραφία της Ημέρας