Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ θαυματουργοῦ, στὴν νεόδμητη πτέρυγα τῶν Κελλιῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος, ἐτέλεσε μὲ κάθε ἱεροπρέπεια ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου Ἀρχιμ. Γ. Ἀλεξίου, σήμερα 3/16 Δεκεμβρίου.

Τὸν Σεβασμιώτατο συνόδευε 11μελὴς ὁμάδα κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ συμμετεῖχαν στὴν ἑορτὴ καὶ ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμ. Γ. Γαβριὴλ μὲ πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος, ὡς καὶ φίλοι καὶ προσκυνητὲς τῆς Μονῆς. Κατὰ τὸν ἑσπερινό, ἔγινε ἡ ἀκολουθία τῆς προετοιμασίας τῶν Ἐγκαινίων. Τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου, μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ὄρθρου, ἀκολούθησε ἡ λιτανεία τῶν ἱερῶν Λειψάνων ποὺ κατετέθησαν ἐντὸς τῆς ἁγίας Τραπέζης τοῦ ἐγκαινιαζομένου Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, καὶ τελέσθηκε ἱερὸ Συλλείτουργο.

Ἐπακολούθησε τράπεζα, καὶ ἐν συνεχείᾳ προσεφέρθη κέρασμα στὸ  νέο Συνοδικὸ τῆς Μονῆς, ὅπου, κατὰ τὴν προσφώνηση τοῦ ἁγίου Καθηγουμένου, ἔγινε ἀναφορὰ στὴν ἱερὴ ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ ἀλλὰ καὶ στὴν πρὸ 16ετίας, χειροτονία εἰς Ἀρχιερέα τοῦ ἁγίου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου, ποὺ συνέπιπτε τὴν ἰδία ἡμέρα· ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τὸν Καθηγούμενο καὶ τὴν Ἀδελφότητα, ἐκφράζοντας τὴν χαρὰ τῆς πνευματικῆς ἀναστροφῆς καὶ τὴν εἰς ἀλλήλους ἀγάπη καὶ ἐκτίμησι.