Νέος Μητροπολίτης Βρυούλων εξελέγη σήμερα, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Θρόνου, ο μέχρι σήμερα Επίσκοπος Θεουπόλεως Παντελεήμων. Τα μέλη της Συνόδου, που συνεδριάζει από το πρωί υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, επίσης εξέλεξαν Επίσκοπο, με τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Αραβησσού της Καππαδοκίας, τον Αρχιμ. Κασσιανό Νότη. Ο νέος Επίσκοπος θα υπηρετήσει ως βοηθός Επίσκοπος του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος.

Για το νέο Μητροπολίτη Βρυούλων το Amen.gr είχε κάνει παλαιότερα ένα μικρό αφιέρωμα με αφορμή τη συμπλήρωση 42 ετών Αρχιερωσύνης (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του εψηφισμένου Επισκόπου Αραβησσού Κασσιανού:

Εγεννήθη εν Πέρα (Beyoğlu) της Κωνσταντινουπόλεως τον Αυγουστον του σωτηρίου έτος 1978, εκ των γονέων αυτού Στέφανον και Αικατερίνην, λαβών το κατά κόσμον όνομα αυτού Βασίλειος. Τα εγκύκλια γράμματα διήκουσεν εις την Πόλιν μέχρι και το γυμνάσιον. Εν συνεχεία, απεφοίτησε εκ του Λυκείου της Πατμίαδος Εκκλησιαστικής Σχολής το έτος 1998.

Το αυτόν έτος εχειροτονήθη εις διάκονον υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χάλκηδόνος κ. Ιωακείμ (νυν Γέρων Νικομηδείας) μετονομασθείς εις Κασσιανόν, προοριζομένου διά την κάλυψιν των λειτουργικών και λοιπών αναγκών της κατ' αυτόν Ιεράς Μητροπόλεως. Εσπούδασε την Ιεράν Επιστήμην εις το τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εχειροθετήθη εις το αξίωμα του Αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος υπό του τότε τοποτηρητού αυτής Σεβ. Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως και Θήρων κ. Αθανασίου.

Ωλοκλήρωσε τας μεταπτυχιακάς αυτού σπουδάς εις το Τμήμα Δογματικής της εν Θεσσαλονίκη Θεολογικής Σχολής κατά το έτος 2010, υπό την εποπτίαν της Καθηγητρίας κ. Δεσποίνης Λιάλιου. Αποπεράτωσε τας στρατιωτικάς αυτού υποχρεώσεις μεταξύ Αυγούστου 2010 και Φεβρουαρίου 2011. Την 3ην Νοεμβρίου του 2011, έλαβεν τον δεύτερον βαθμόν της Ιεροσύνης υπό των σεπτών χειρών του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χάλκηδόνος κ. Αθανασίου, προχειρισθείς εις Αρχιμανδρίτην τη 4η Δεκεμβρίου ιδίου έτους.

Κατ' ανάθεσιν της Αυτού Σεβασμιότητος, ανέλαβε ταυτοχρόνως εφημεριακάς υποχρεώσεις εις τας Ιεράς Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Βέικοζ, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πασάβαξε, Ιερόν Ναόν Θείας Μεταμορφώσεως Κανδυλλί, καθώς και εις τον Κοιμητηριακόν Νάον του Αγίου Ιγνατίου Μακρού Λειβαδίου (Uzun Çayır), άτινα συνεχίζει ίνα εκτελεί μέχρι τούδε. Ωρίσθη δε υπό του Ποιμενάρχου ως υπεύθυνος των εξωτερικών υποθέσεων και καθηκόντων της Μητροπόλεως.