Στην ενίσχυση του προγράμματος σπουδών του προχώρησε το πανεπιστήμιο Πειραιώς με ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τιτλοφορείται «Κοινωνία-Πολιτισμός-Θρησκεία». Η διδασκαλία γίνεται χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου, διεξάγεται δηλαδή διαδικτυακά μέσω συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχει με το μάθημα: "ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ και ΘΡΗΣΚΕΙΑ'' ο Αρχιμ. Χρυσόστομος Χρυσόπουλος.

Μαθήματα:

1. Διοίκηση εκκλησιαστικών φορέων.

2. Διαχείριση πολιτισμικής και θρησκευτικής διαφορετικότητας.

3. Σύγχρονα ζητήματα βιοηθικής και Ορθόδοξη θεολογία.

4. Θρησκευτικός τουρισμός

5. Θεολογική διάσταση του γάμου και της οικογένειας.

6. Θεολογία και τέχνη.

7. Θεολογία της ηθικής.

8. Θεολογία και ρητορική

9. Life Coaching.

10. Ετερότητα και θρησκεία.

Κόστος κάθε μαθήματος: 200 ευρώ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης: Ισίδωρος Παχουνδάκης και Ευστράτιος Σπύρου.

Συντονιστής Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Επικοινωνίας: Σταμάτιος Ζούλας.

Διδάσκοντες: Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Χρυσόπουλος, Ισίδωρος Παχουνδάκης, Ευστράτιος Σπύρου, Σταμάτιος Ζούλας, Χάρης Χωραΐτης, Ναταλία Σκαρμούτσου, Ζαχαρούλα Καλλιαντζή, Γεώργιος Μποζάς, Γεώργιος Μανώλης, Βασίλειος Γκρίλλας, Γεώργιος Θεοτόκης, Brigita Kukjalko.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση πληροφοριών και εγγραφών στο Πρόγραμμα:

http://www.etopa.gr/index.php/buy-lessons/?lang=en