Ἀπὸ 22ῆς ἕως 26ῆς Φεβρουαρίου 2015 ἔλαβε χώρα στήν ἔδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μπουένος Ἄϊρες καὶ Ἐξαρχία Νοτίου Ἀμερικῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἡ ἐτήσια συνέλευση κληρικῶν τῆς.

Οἱ ἀκολουθίες τῆς Καθαρᾶς Δευτέρας ἀποτέλεσαν τὴν κατάλληλη ἔναρξη τῆς συνέλευσης καὶ χάραξαν τὴν μετέπειτα γραμμὴ καὶ  ἀτμόσφαιρά της.

Θέμα τῆς συνέλευσης φέτος ἤτο «Τὸ Πνεύμα Ἅγιο, Θεμέλιο τῆς ζωῆς στήν Ἐκκλησία». Οὕτως, ἡ περισυλλογὴ πέριξ τῆς ἱερατικῆς ζωῆς συγκεντρώθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ Παρακλήτου καὶ τίς προεκτάσεις τοῦ Μυστηρίου τῆς Πεντηκοστής μέχρι καὶ σήμερα στήν Ἐκκλησία. Στόν Ναό ὁ Αἰδ. Πρεσβύτερος Δημήτριος Μυγδάλης ἐνέπτυξε περισυλλογή πνευματικοῦ περιεχομένου σε σχέση μέ τήν προτεινόμενη θεματολογία της συνέλευσης.

Τήν Τρίτη 24η Φεβρουαρίου, κατά τὸ πρῶτο καὶ θεολογικὸ μέρος τῆς συνέλευσης, καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν ὁμιλία ἐπίσημης ἔναρξης τοῦ Σέβ. Μητροπολίτη, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσὴφ παρουσίασε μία σύντομη θεολογική ἀναφορά γιὰ τίς πνευματολογικές καί χριστολογικές προεκτάσεις τοῦ μυστηρίου τῆς ἱεροσύνης, σύμφωνα μὲ τὴν θεολογικὴ καὶ δογματικὴ Παράδοση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἐσπέρας τῆς Τρίτης ἔλαβε χώρα στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανορθόδοξος Ἐσπερινός πρός τιμή τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ταρασίου, Πατριάρχου Κωσνταντινουπόλεως. Κατά τό τέλος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας ὁ Σεβ. Μητροπολίτης χειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο τόν π. Δημήτριο Μυγδάλη, ἱερατικῶς Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἀγίου Πνεύματος στο Olivos τοῦ Νομοῦ Μπουένος Ἄϊρες. Στη συνέχεια ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, πρωτοσυγκελλεύων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προσφώνησε σχετικὸ πρὸς τὴν εὐκαιρία λόγο πρὸς τὸν Σέβ. Μητροπολίτη. Ἀντιφώνησε κατάλληλα ο Σεβ. Μητροπολίτης, παρουσίᾳ Διπλωματικῶν Ἀρχῶν, Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τῆς Μ.Χ.Ε, Ἀρχηγῶν Κοινοτήτων, καὶ τοῦ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Μετά ἀπό τήν ἀκολουθία προσφέρθηκε ἀπό κοινότητα ὀρθοδόξων πιστών τοῦ Μπουένος Ἄϊρες δεξίωση πρός τιμήν τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Ταρασίου.

Τήν Τετάρτη 25η Φεβρουαρίου συζητήθηκαν στίς λοιπές συνεδριάσεις τρέχοντα σημαντικὰ θέματα ἀφοροῦντα τὴν διοίκηση καὶ τὴν ποιμαντικὴ ζωὴ τῆς ἀκριτικῆς αὐτῆς ἐπαρχίας τοῦ πρωτόθρωνου τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Νοτίο Ἀμερική.