Υπό την αιγίδα της Αυτού θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, διοργανώθηκε από την Ορθόδοξο Κοινότητα Σμύρνης, για τρίτη συνεχή χρονιά, Διεθνές Αγιολογικό Συνέδριο στη Σμύρνη και την Έφεσο (4-8 Μαΐου 2017), στη φιλόξενη στέγη των Εμπορικών Επιμελητηρίων Σμύρνης και Εφέσου, με αφορμή την μνήμη του αγίου και ενδόξου αποστόλου και ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου (8 Μαΐου).

Το Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν θεολόγοι, ιστορικοί και φιλόλογοι από διάφορες χώρες, ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι και ειδικοί ερευνητές στην Γραμματεία των πρώτων χριστιανικών αιώνων, είχε ως θέμα: «Οι Αποστολικοί πατέρες και η εποχή τους», είναι δε, καθ’ όσον γνωρίζουμε, το πρώτο χρονολογικά με αυτό το θέμα σε πανορθόδοξο επίπεδο.

Σε ειδικές επιστημονικές εισηγήσεις παρουσιάστηκαν τα του βίου και του έργου, οι συνθήκες της εποχής κατά την οποίαν έδρασαν, η θεολογική καθώς και η εν γένει εκκλησιαστική συμβολή των λεγομένων Αποστολικών Πατέρων, των ανδρών δηλαδή οι οποίοι διαδέχθηκαν τους Αποστόλους του Χριστού και απετέλεσαν τους πρώτους μεγάλους θεολόγους και διδασκάλους του Χριστιανισμού.

Από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι «Αποστολικοί Πατέρες», ορισμένοι εκ των οποίων συνδέθηκαν ιδιαίτερα με την χριστιανική κοινότητα της Σμύρνης των δύο πρώτων αιώνων, με προεξάρχοντες τους Αγίους Ιγνάτιο τον Θεοφόρο και Πολύκαρπο Σμύρνης, κινούμενοι σε ένα νέο για το Ευαγγέλιο ιστορικο-πολιτισμικό περιβάλλον, έθεσαν τις ερμηνευτικές και ποιμαντικές βάσεις για την περαιτέρω διοργάνωση της Εκκλησίας, με κέντρο την Ευχαριστία, την επισκοπική συνοδικότητα, το μαρτύριο και την καθημερινή της μαρτυρία. Διετύπωσαν θεμελιώδεις αρχές για τις σχέσεις και τη συνεργασία κάθε τοπικής Εκκλησίας με τις ανά την Οικουμένη Εκκλησίες, καθώς και την εκάστοτε κρατική και επιχώρια εξουσία, για την ανάπτυξη της προσευχητικής, της ομιλητικής και της απολογητικής της λειτουργίας, για την διεύρυνση της θεολογικής της γλώσσας, του αισθητικού κριτηρίου και του κανονικού της προσανατολισμού, για την εκλέπτυνση του ηθικού, του κοινωνικο-πολιτικού και πολιτισμικού της αισθητηρίου, για την κατοχύρωση της ίδιας της λειτουργίας της παραδόσεως, χάριν της διαφυλάξεως της ενότητος και της πιστότητος στην αποστολοπαράδοτη ευαγγελική πίστη και διδασκαλία.

Η ανάγκη της μελέτης του έργου των «Αποστολικών Πατέρων», επιτακτική όσο ποτέ σήμερα, λόγω της εμπειρικής αμεσότητος, του θεολογικού βάθους και του εκκλησιαστικού τους ρεαλισμού, μας υπενθυμίζει την εντολή της ενότητος και της συνεργασίας μεταξύ των Εκκλησιών, της ευαισθητοποίησης για τα κοινά, της τόλμης στην επικαιροποίηση του χριστιανικού μηνύματος, της ειλικρινούς ομολογίας, της ετοιμότητος στην απολογία και την μαρτυρία, της αυθεντικότητος στη λειτουργική έκφραση, την άσκηση και την προς αλλήλους διακονία.

Το μήνυμα των «Αποστολικών Πατέρων» από την σύγχρονη χριστιανική Ιωνία, μήνυμα Σταυρού και Αναστάσεως, ομολογίας και ελπίδος, πιστότητος και θυσίας, αποτελεί μία διαρκή πρόσκληση για την ειρηνική συνύπαρξη, συνεργασία και αλληλοπεριχώρηση λαών και πολιτισμών, θρησκευτικών παραδόσεων και διαφορετικών πολιτικών, που οφείλουν να έχουν πάντοτε ως αποδέκτη της διακονίας τους τον πολλαπλώς αναζητούντα την αλήθεια άνθρωπο, τον αλγούντα για την επιστροφή του στην ιδία πατρίδα, τον αγωνιζόμενο και προσευχόμενο για την επικράτηση της κατά Θεόν ισότητος και ειρήνης στη βάση της θείας και της ανθρώπινης δικαιοσύνης.

__________

Σημείωση Amen.gr: Αξίζει να αναφερθεί ότι την Επιστημονική Επιτροπή του Διεθνούς Αγιολογικού Συνεδρίου συγκροτούσαν:

Πρόεδρος: Oμότιμος Καθηγητής Γεώργιος Γαλίτης.

Aντιπρόεδρος: Oμότιμος Καθηγητής Iωάννης Καραβιδόπουλος.

Γραμματεύς: Aναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντῖνος Μπελέζος.

Μέλη: Aναπληρωτής Καθηγητής Θωμάς Ιωαννίδης. Επίκουρη Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Παλάντζα.