Τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 20ήν Μαρτίου/1ην Ἀπριλίου 2018, ἤρξατο ἡ Α´ Ἀκολουθία τῶν Νυμφίων τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Εἰς τήν Ἀκολουθίαν ταύτην προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱεροδιακόνων ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί ἄλλων, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών.

Πρός τό ἐκκλησίασμα τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Πάσχα ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος διά τόν Νυμφίον καί Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.