Επί τη εορτή των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 21ης Μαΐου, καθ’ ον παρέστησαν πολυμελής όμιλος προσκυνητών εκ Γαλλίας, υπό την ηγεσίαν του Εξοχ. κ. Alain Vivien, πρώην Υπουργού, Βουλευτού, και όμιλος διδασκάλων και μαθητών εκ του 15ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Ελλογ. κ. Ισαάκ Τσακρίδη, προς ους ωμίλησε καταλλήλως ο Πατριάρχης και ο συμπροσευχηθείς Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας.

Την επομένην, Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, 22αν ιδίου, προέστη της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας. Μετά της Α.Θ.Παναγιότητος συνελειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Ελβετίας κ. Ιερεμίας, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Λοφτσού κ. Γαβριήλ, Ικονίου κ. Θεόληπτος και Προύσης κ. Ελπιδοφόρος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Δέρκων κ. Κωνσταντίνος και Πέργης κ. Ευάγγελος, ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Σελαλματζίδης, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, Κληρικοί εκ του εξωτερικού, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-μέλη της εν Αθήναις Αδελφότητος Οφφικιάλων «Παναγία η Παμμακάριστος», οι Εντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. Βασίλειος Μπορνόβας, της Ελλάδος, και Miroslav Prcović, της Σερβίας, ο Εντιμ. κ. Στέφανος Ταμβάκης, Πρόεδρος του ΣΑΕ, η Ευγεν. κ. Καλλισθένη Πάκα, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκισίου, και πλήθος πιστών εντεύθεν τε και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εχειροθέτησε τον Εντιμ. κ. Απόστολον Ταμβακάκην, Διευθύνοντα Σύμβουλον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, εις το οφφίκιον του Άρχοντος Πρωτεκδίκου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, ανταλλαγεισών σχετικών ομιλιών.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Αιθούση του Θρόνου ωμίλησαν ο Πρόεδρος της ως άνω Αδελφότητος Εντιμολ. κ. Οδυσσεύς Σασαγιάννης, Άρχων Πρωτέκδικος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς τη Αδελφότητι, επί τη συμπληρώσει εικοσαετίας από της ιδρύσεως αυτής.

Την μεσημβρίαν παρετέθη υπό της ως άνω Αδελφότητος επίσημον γεύμα εν τω Ξενοδοχείω Χίλτον, ευλογηθέν υπό του Πατριάρχου.

Aκολουθεί η ομιλία του Προέδρου της Αδελφότητος Αρχόντων Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου "Παναγία η Παμμακάριστος" Εντιμολ. κ. Οδ. Σασαγιάννη.

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα,

Χριστός Ανέστη!

Οι εκπρόσωποι της Αδελφότητος Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος», ευρισκόμεθα και πάλιν, κατά την εύσημον αυτήν ημέραν, εις την Βασιλίδα των πόλεων και εις την Καθέδραν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, δια να λειτουργηθούμε εις τον Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, να εκφράσουμε την αφοσίωσίν μας προς την Μητέρα Εκκλησίαν και προς το σεπτό πρόσωπό Σας και δια να μοιραστούμε την αναστάσιμη χαρά μαζί Σας και με το ποίμνιό Σας.

Η επίσκεψίς μας αυτή προσλαμβάνει ιδαίτερο χαρακτήρα, επειδή εντός του τρέχοντος έτους συμπληρώνονται είκοσι έτη από της αναρρήσεως Υμών εις τον Αποστολικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως. Είναι αδύνατον, Παναγιώτατε, να μην ξεχειλίζη η καρδία μας από θαυμασμό δι όσα Υμείς, και δι Υμών το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, κατώρθωσε κατά τας τελευταίας δύο δεκαετίας, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού, επ αγαθώ του ανθρώπου και του κόσμου του, δια την προστασίαν των όρων της ζωής και των ζωτικών αξιών της εν αδελφοσύνη συμβιώσεως και δια την μαρτυρία της εν Χριστώ ελευθερίας μέσα εις την σύγχρονη πολυδαίδαλη πραγματικότητα.

«Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» περί του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, του Αποστόλου της καταλλαγής και της ειρήνης. Του πολύτιμου και καλοδεχούμενου συνομιλητού, δια ηγέτας, τους οποίους πολλοί εθεώρουν απροσπέλαστους. Του πνευματικού ταγού, ο οποίος ήξερε να κερδίζη την εμπιστοσύνην των, να λειτουργή ως γεφυροποιός, εκεί όπου η σύγκρουσις έμοιαζε αναπόφευκτη. Απεδείχθητε, Παναγιώτατε, πραγματικά, ο «ΑντιΧάντιγκτον» της εποχής μας, ο άνθρωπος, ο οποίος είπε δυναμικά και ηχηρά «Όχι» εις το ιδεολόγημα της «συγκρούσεως των πολιτισμών». Κατωρθώσατε να συγκεντρώσετε, γύρω από το ίδιο τραπέζι ανθρώπους που έβλεπαν ο ένας εις τον άλλον τον «εχθρό».

Δεν διστάσατε να καταπιαστήτε με τα πιο μεγάλα και τα πιο δύσκολα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Η παρέμβασίς Σας ήτο παντού και πάντοτε υπέρ της αληθείας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, του σεβασμού της ετερότητος, της προστασίας της ακεραιότητος και της ωραιότητος της δημιουργίας, είτε αυτή η παρέμβασις ελάμβανε χώραν εις το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον, είτε εις την UNESCO, είτε εις το Παγκόσμιον Οικονομικόν Φόρουμ, είτε ενώπιον κυβερνήσεων, είτε απευθύνετο προς πολιτικούς, προς πανεπιστημιακούς και διανοουμένους, είτε προς θρησκευτικούς ηγέτας.

Όλο και σαφέστερα αποκαλύπτεται σήμερον η σημασία και η επικαιρότης των οραμάτων Σας και η καρποφορία των εμπνευσμένων πρωτοβουλιών Σας. Αι προτάσεις Σας δια θέματα σεβασμού της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων διακαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της ειρήνης των θρησκειών και των πολιτισμών, συζητούνται ευρύτατα και η απήχησίς των είναι εντυπωσιακή. Οι λόγοι Σας, τα συγγράμματά Σας, η παρουσία Σας εις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, η ανοιχτοσύνη Σας, η εγκαρδιότης και η ζέσις Σας, προκαλούν θαυμασμόν από άκρου εις άκρον της υφηλίου.

Δεν Σας τιμούν μόνον οι ισχυροί της γης ως ειρηνοποιό και προστάτη του φυσικού περιβάλλοντος, ως προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, αλλά Σας θαυμάζουν αναρίθμητοι άνθρωποι, όπου γης, δια την φλεγομένην καρδίαν Σας απέναντι εις την καταστροφήν της φύσεως, δια τον πολιτισμόν της αλληλεγγύης, τον οποίον ενσαρκώνετε.

Οι εκπρόσωποι των μη χριστιανικών θρησκειών, Σας εκτιμούν και Σας εμπιστεύονται δια την ευρύτητα του πνεύματος και την ειλικρίνειά Σας, δια τας θαραλλέας διαθρησκειακάς Σας πρωτοβουλίας. Ο χριστιανικός κόσμος αναγνωρίζει την συμβολήν Σας εις την προώθησιν του διαλόγου της αγάπης, της αληθείας και της ζωής, καθ οδόν προς την ποθεινήν ενότητα των Εκκλησιών. Οι ορθόδοξοι πιστοί Σας ευγνωμονούν δι όσα επράξατε και πράττετε δια την ευστάθειαν των Εκκλησιών και την ενότητα της Ορθοδοξίας καθώς και δια την μαρτυρίαν της μέσα εις την σύγχρονη κοινωνία.

Παναγιώτατε,

Η Αδελφότης ημών, η οποία εφέτος εορτάζει την εικοστήν επέτειον της ιδρύσεώς της, εύχεται ολοψύχως και ομοψύχως εις Υμάς, υγείαν, μακροημέρευσιν και την εξ ύψους ενίσχυσιν δια την συνέχισιν της αγλαοκάρπου δράσεώς Σας και της προσφοράς Σας εις την Εκκλησίαν, το Γένος και την ανθρωπότητα. Δεχθήτε τας ολοθέρμους ευχαριστίας του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου της Αδελφότητος και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής δια την τιμήν. Κατά την τελευταία συνεδρία μας, απεφασίσαμε να οργανώνεται κατ έτος μία σύναξις των οφφικιάλων επί τη θρονική εορτή της Μητρός Εκκλησίας, με την οποία, κατά τον τρέχοντα ενιαυτόν, επιθυμούμε να διατρανώσουμε τον σεβασμό και την αφοσίωσίν μας προς το πρόσωπό σας, με αφορμή την εικοσαετία της ευλογημένης Πατριαρχίας Σας.

Έρρωσθε, Παναγιώτατε, δια να υπάρχη το ευήκοον ους εις τους στεναγμούς των αδικουμένων, εις μίαν εποχή, όπου η ακοή είναι η «χαμένη αίσθησις». – Δια να αντηχή μέσα εις το πανδαιμόνιο του ευδαιμονισμού και του ανάλγητου συμφεροντισμού, η φωνή της ασκήσεως, της απλότητος, της πνευματικότητος και της ελευθερίας από την τυραννία των αναγκών. – Δια να αποδεικνύεται ότι πιστότης εις την παράδοσιν και πρωτοπορία, ταπεινοφροσύνη και παρρησία, προσευχή και αγών δια τον άνθρωπο και το κατ’αλήθειαν ζην, στοχαστικότης και δυναμισμός, μπορούν να συνυπάρξουν εις εν πρόσωπον και να κάνουν θαύματα.

Έρρωσθε, Παναγιώτατε, δια να ηχή εις την Καππαδοκίαν, την Πέργαμον, τα Μύρα και τον Πόντον, το «Ευλογημένη η Βασιλεία», το «Χριστός Ανέστη», το «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε». – Δια να ακούεται «εν τω κόσμω» μια κρυστάλλινη φωνή, η οποία δεν πηγάζει «εκ του κόσμου», διότι είναι η φωνή της αγιωτάτης ημών παραδόσεως και πνευματικότητος, της εσχατολογικής πνοής της ευλογημένης Ορθοδοξίας.

Έρρωσθε και εύχεσθε υπέρ όλων ημών Παναγιώτατε και Πανσέβαστε Πάτερ και Δέσποτα.