Ήταν 28 Φεβρουαρίου 1870, όταν η Υψηλή Πύλη, χωρίς την έγκριση και την άδεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκδίδει το Φιρμάνι με το οποίο η Βουλγαρική Εκκλησία αποκόπτεται από τον Ιερό Κέντρο και δημιουργείται η «Βουλγαρική Εξαρχία». Ένα μόρφωμα το οποίο σκοπό είχε την αρπαγή των Επαρχιών του Βορείου Ελληνισμού από την Μητέρα Εκκλησία και την ένταξή τους στην «Εξαρχία». Με την επικύρωση του Φιρμανίου από την Πύλη, η «Βουλγαρική Εξαρχία» εκλέγει ως «έξαρχο» τον Μητροπολίτη Ιλαρίωνα Α' ο οποίος δεν έγινε δεκτός από την Οθωμανική Κυβέρνηση, διότι είχε κατηγορηθεί για την συμμετοχή του σε επαναστατική οργάνωση. Η «Εξαρχία» εκλέγει στην θέση του τον Μητροπολίτη Βιδίνης Άνθιμο Α' τον οποίο η Πύλη εγκρίνει.

Δύο χρόνια μετά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο συγκαλεί μια Μεγάλη Σύνοδο, για την αντιμετώπιση του θέματος. Τον Αύγουστο του 1872, στο Φανάρι, εκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Άνθιμο τον ΣΤ', πήραν μέρος και οι: πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ΣΤ', πρώην Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείμ Β', ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σωφρόνιος, ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιερόθεος, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Σωφρόνιος, ο Εφέσου Αγαθάγγελος, ο Ηρακλείας Πανάρετος ο Νικομηδείας Διονύσιος, ο Νικαίας Ιωαννίκιος, ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος, ο Δέρκων Νεόφυτος, ο Τυρνόβου Γρηγόριος, ο Διδυμοτείχου Διονύσιος, ο Ικονίου Σωφρόνιος, ο Αγκύρας Χρύσανθος, ο Αίνου Μελέτιος, ο Σάμου και Ικαρίας Γαβριήλ, ο Σωζοαγαθουπόλεως Θεόφιλος, ο Ίμβρου και Τενέδου Παϊσιος, ο Βελεγράδων Άνθιμος, ο Νύσσης Καλλίνικος, ο Σβορνικίου Διονύσιος, ο Λιτίτζης Ιγνάτιος, ο Βράτζης Παϊσιος, ο Μελιτουπόλεως Ευγένιος, ο Αναστασιουπόλεως Κύριλλος, ο Παμφίλου Διονύσιος, ο Χαριουπόλεως Γεννάδιος, ο Αργυρουπόλεως Αθανάσιος, και ο Λαοδικείας Παρθένιος, καταδικάζοντας την «Εξαρχία» και τον Εθνοφυλετισμό ως αίρεση και ξένο πρός την φύση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η απόφαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου του 1872 αναφέρει: «Αποκηρύττομεν κατακρίνοντες και καταδικάζοντες τον φυλετισμόν, τουτέστιν τας φυλετικάς διακρίσεις και τας εθνικάς έρεις και ζήλους και διχοστασίας εν τη του Χριστού Εκκλησία....Τους παραδεχομένους τον τοιούτον φυλετισμόν, και επ' αυτώ τολμώντας παραπηγνύναι καινοφανείς φυλετικάς παρασυναγωγάς κηρύττομεν, συνωδά τοις ιεροίς κανόσιν, αλλοτρίους της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, και αυτό δη τούτο σχισματικούς.

 

Επομένως τους αποσχίσαντας εαυτούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ίδιον θυσιαστήριον πήξαντες και ιδίαν φυλετικήν παρασυναγωγήν συστησαμένους, ήτοι τους προκαθαιρέντας και αφορισθέντας βουλγάρους αρχιερείς, ονομαστί, και τους υπ' αυτών χειροτονηθέντας, ή μετ' αυτών συμπράττοντας και κοινωνούντας, και τους αποδεχομένους ως κυρίας και κανονικάς τας πράξεις αυτών και ιεροτελεστίας, κληρικούς τε και λαϊκούς, η σύνοδος κηρύττει σχισματικούς και αλλοτρίους της του Χριστού Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εύχεται δε η Σύνοδος, όπως οι αποσχίσαντες εαυτούς και επί τη του φυλετισμού δόξη την παρασυναγωγήν αυτών πήξαντες, μετανοήσαντες και ανανήψαντες, προσέλθωσι τη Εκκλησία».

Με την επανεκκίνηση του θέματος των Σκοπίων, ήρθε στη επιφάνεια και το θέμα της εκκλησίας των Σκοπίων. Η ψευδοαποκαλούμενη «εκκλησία της Μακεδονίας» μετά το 1967 αποκόπηκε τόσο από το Πατριαρχείο Σερβίας στο οποίο ανήκε, όσο και από όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, ως μη υπάρχουσα. Βέβαια μετά το 1992, μια μερίδα Κληρικών και Επισκόπων αντιδρώντας στους σχισματικούς Σκοπιανούς, εντάχθηκαν στην κανονική Εκκλησία της Σερβίας, αναβιώνοντας έτσι η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος, με Επίσκοπο τον Αχρίδος Ιωάννη, ο οποίος υπέστη από το καθεστώς του κρατιδίου των Σκοπίων και από τους Σχισματικούς πολλά.

 

Δυστυχώς όμως, εκατόν σαράντα έξι χρόνια, η ιστορία επαναλαμβάνεται; Και το ρωτάμε αυτό διότι, το τελευταίο διάστημα, η Εκκλησία της Βουλγαρίας, η δημιουργήσασα την «Εξαρχία» και τον Εθνοφυλετισμό, με όλα όσα έγιναν εκείνη την περίοδο στην Μακεδονία και την Θράκη, κινεί καί πάλι την «πτέρναν» κατά της Ευεργέτιδος Μεγάλης Εκκλησίας, η οποία το 1945 αποκατέστησε την Βουλγαρική Εκκλησία στο σύστημα διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αναγνωρίζοντάς την και στην Πατριαρχική αξία. Ακολουθώντας δικό της δρόμο, καταργώντας το Κανονικό Δίκαιο και την Νόμιμη οδό πού περνά μέσα από το Ιερό Κέντρο, προσπαθεί να προσεταιριστεί τους σχισματικούς Σκοπιανούς, αναγνωρίζοντάς τους ως κανονική εκκλησία, αποκαλώντας τους «αδελφούς και εκκλησία της Μακεδονίας». Το αποκορύφωμα όλων αυτών ήταν η επίσκεψη Μητροπολίτου σε Μοναστήρι των Σκοπίων, όπου η υποδοχή έδειχνε ότι υπάρχει εκκλησιαστική κοινωνία. Το ίδιο έπραξε και ο Πολιτικός ηγέτης, δίδοντας ως δώρο το βιβλίο με τον τίτλο: «Βουλγαρική Εξαρχία στην Μακεδονία και Αδριανούπολη μετά τον αγώνα 1877 - 1978». Το μικρόβιο του Εθνοφυλετισμού συνεχίζει να υπάρχει. Όταν όμως η Βουλγαρία είχε το εσωτερικό σχίσμα, ζήτησε την βοήθεια και την συμπαράσταση της Μητρός Εκκλησίας και άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, και όχι των Σκοπίων.

Οι κινήσεις αυτές, δείχνουν ότι η Εκκλησία θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τις άλογες και απερίσκεπτες ενέργειες των γειτόνων. Ο δρόμος για οποιαδήποτε ενέργεια εντός της Εκκλησίας, περνά μέσα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Διότι αυτό είναι το Κέντρο και το Συντονιστικό όργανο όλης της Ορθοδοξίας. Δημοσιογράφος, σε πρωινή εκπομπή σχολιάζοντας τις ενέργειες των γειτόνων μας σχετικά με τα Σκόπια, είπε ότι η Ελλάδα αλλά και άλλες Ορθόδοξες χώρες θα πρέπει να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον ρόλο του Πατριαρχείου γιατί ο δρόμος για την νομιμότητα περνά μέσα από αυτό και όχι παραγκωνίζοντάς το. Το Πατριαρχείο, το οποίο θυσιάστηκε για να μείνει η Μακεδονία και η Θράκη ελληνική και πατριαρχική, όπως τόνισε πρόσφατα και ο Πατριάρχης του Γένους κύριος Βαρθολομαίος. Οποιαδήποτε παρεκτροπή, οδηγεί σε σχίσμα και σε τραυματισμό της ενότητος της Εκκλησίας.

Γι' αυτό, «στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου».