Με την προβλεπόμενη αγιορείτικη τάξη και σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκε η πανήγυρη των Αγίων Παντοκρατορινών Πατέρων στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους.

Των λατρευτικών εκδηλώσεων προέστη, κατόπιν πρόσκλησης του Καθηγουμένου της Μονής Παντοκράτορος Αρχιμ. Γαβριήλ, ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από τον Επίσκοπο Salavatskiy & Kumertauskiy κ. Νικόλαο που βρέθηκε προσκυνηματικά στον Άθωνα συμμετέχοντας στις πανηγυρικές εκδηλώσεις της αγιορειτικής μονής, καθώς και τους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος. 

Δεκάδες ήταν οι προσκυνητές και πνευματικά τέκνα του Καθηγουμένου Γαβριήλ και των Παντοκρατορινών πατέρων που προσήλθαν για την πανήγυρη της αγιορειτικής μονής. 

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου της Μητροπόλεως Κυρηνείας

Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης 27ης Ὀκτωβρίου ἀφίχθη εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μετέβη ὀδικῶς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Παντοκράτορος ἵνα προστῇ τῆς πανηγυρικῆς αγρυπνίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῶν ἐν τῇ Μονῇ Παντοκράτορος ἀσκήσει καὶ ἀθλήσει διαλαμψάντων Ἁγίων.

Εἰς τὴν Μονὴν ἐγένετο δεκτὸς ὑπὸ τοῦ Καθηγουμένου Ἀρχιμανδρίτου Γαβριήλ καὶ τῆς Ἀδελφότητος τῆς Μονῆς. Ἀκολούθως ἐν πομπῇ μετέβησαν εἰς τὸ Καθολικὸν τῆς Μονῆς ὄπου ἐψάλη η ἀκολουθία ἐπὶ τῇ ὑποδοχῇ καὶ άκολούθως ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ καλωσόρισε διὰ θερμῶν λόγων τὸν Πανιερώτατο εἰς τὴν Μονὴν ἐνὼ ὁ Πανιερώτατος ἀντιφώνησε εὐχαριστήσας τὸν Καθηγούμενον διὰ τὴν εὐκαιρίαν τῆς ἐπισκέψεως εἰς τὴν Μονὴν καὶ τὸν Παναγιώτατον  Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον διὰ τὴν ἄδειαν καὶ εὐλογίαν.

Τὸ ἑσπέρας ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικὸς ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἀγρυπνία χοροστατοῦντος τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρηνείας κ. Χρυσοστόμου, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Salavatskiy & Kumertauskiy κ. Νικολάου μὲ τὴ συμμετοχὴ Πατέρων τῆς Μονῆς καὶ ἄλλων προσελθόντων Πατέρων.

Τὴν πρωΐαν ὁ Πανιερώτατος προεξήρχε τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τὴν ὁποίαν ἔψαλαν δεξιὰ ὁ Πανοσιολογιώτατος π. Γεώργιος Βατοπαιδινός καὶ μοναχοὶ ἐκ τῆς Μονῆς Καρακάλλου καὶ Παντοκράτορος, ἐνὼ τὸ ἀριστερὸ ἀναλόγιο πλαισίωσαν μέλη τῆς χορωδίας τῶν ῾῾Θεσσαλονικέων Ὑμνωδῶν᾽᾽ ὑπὸ τὴ χοραρχία τοῦ μουσικολογιωτάτου κ. Ἰωάννου Λιάκου, πρωτοψάλτου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Θεσσαλονίκης.

Μὲ τὸ πέρας τῆς Λειτουργίας παρετέθη τράπεζα, εἰς τὴν ὀποίαν ὡμίλησαν ὁ Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Γαβριήλ, ὁ Ἐπίσκοπος Salavatskiy & Kumertauskiy κ. Νικόλαος καὶ τέλος ὁ Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος. Εἰς τὴν προσλαλιὰν του πρὸς τοὺς προσκυνητὰς ὁ Πανιερώτατος ἀνέφερε ὅτι ῾῾ὄπως καὶ εἰς ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, ἔτσι καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ὑπάρχουν οἱ ἐθνοτικὲς διακρίσεις, εἰς Ρώσσους, Ἕλληνας, Βουλγάρους, Ρουμάνους κτλ, ἀλλὰ ὅλοι χαρακτηρίζονται ἐκ τῆς ἰδιότητος τοῦ Ἀγιορείτου μοναχοῦ καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τῶν προσκυνητῶν χαρακτηρίζονται ὡς ἁγιορείται προσκυνηταὶ, οἴτινες μετ᾽ εὐλαβείας καὶ ταπεινώσεως ἐπισκέπτονται τὸν Ἄθωνα διὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ λάβουν τὴν χάριν τῆς Παναγίας.᾽᾽

Τὴν Παρασκευὴ 28η Ὀκτωβρίου περὶ τὴν μεσημβρίαν ὁ Πανιερώτατος μετέβη εἰς τὰς Καρυὰς καὶ εἴχε ἐθιμοτυπικὴ συνάντηση μετὰ τοῦ Πρωτεπιστάτου Γέροντος Βαρνάβα Βατοπαιδινοῦ, παρουσίᾳ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου π. Ἐπιφανίου Παντοκρατορινοῦ, ἀντιπροσώπου τῆς Μονῆς τοῦ Παντοκράτορος εἰς τὴν Ἱερὰν Κοινότηταν.