Στην επόμενη ημέρα, όταν το νομοσχέδιο για την νομική αλλαγή ταυτότητας φύλου θα καταστεί νόμος του κράτους, στρέφει πλέον το βλέμμα της η Εκκλησία της Ελλάδος. Και αυτό διότι υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που ανακύπτουν από την ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για τη νομική αλλαγή φύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Amen.gr, οι συνοδικές υπηρεσίες τις προηγούμενες ημέρες βρίσκονταν σε πλήρη κινητοποίηση, διερευνώντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες, ώστε να καθορίσουν την στάση που θα τηρήσει στο εξής η Εκκλησία σε μια σειρά γραφειοκρατικών, αλλά ευαίσθητων θεμάτων.

Για παράδειγμα, με τον νέο νόμο δεν θα απαιτείται ούτε χειρουργική ή ορμονική «διόρθωση φύλου», ούτε ιατρική γνωμάτευση πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης που διατάζει την μεταβολή του φύλου στην ληξιαρχική πράξη.

Εξ αυτού, νομικοί και εκκλησιαστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανό ότι θα προκύψουν περιπτώσεις ανθρώπων που θα έχουν πετύχει την αλλαγή καταχώρισης φύλου στην ληξιαρχική πράξη γέννησης, αλλά θα διατηρούν το αρχικό βιολογικό τους φύλο (αφού δεν υποχρεούνται σε ιατρικές επεμβάσεις ή θεραπείες στο σώμα τους).

Για τον λόγο αυτό η Ιερά Σύνοδος φέρεται ότι θα επανεξετάσει μια σειρά ζητημάτων (είσοδος στον μοναχισμό ή στον κλήρο, τέλεση γάμου, βαπτίσεις, κήδευση κλπ). 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου οι συνοδικές υπηρεσίες φέρονται ότι θα επανεξετάσουν την στάση της Εκκλησίας και σε μια σειρά από ζητήματα που παλαιότερα τα αρμόδια συνοδικά όργανα είχαν δώσει απαντήσεις πρωτοποριακές για την εποχή τους. Οι απαντήσεις αυτές όμως, είχαν δοθεί σε περιπτώσεις ανθρώπων, που είχαν προχωρήσει σε χειρουργική αλλαγή του φύλου τους και στην έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης.