Με Επιστολή του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου Justin Webley προς τους 37 Πριμάτους της ανά τον κόσμο Αγγλικανικής Κοινωνίας, καλούνται σε Συνάντηση τον Ιανουάριο στο Καντέρμπουρι  για την εξέταση των θεμάτων και το μέλλον της Αγγλικανικής κοινωνίας, ειδικότερα με την επόμενη Διάσκεψη του Λάμπεθ. Η συνάντηση των Αγγλικανών Πριμάτων στοχεύει σε μια συζήτηση για τα βασικά θέματα,  (θρησκευτική βία, προστασία των παιδιών, φτώχεια, περιβάλλον και σεξουαλικότητα), συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού θέματος της διάρθρωσης και των δομών της Αγγλικανικής Κοινωνίας.

Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Justin Webley στην Επιστολή του αναφέρεται στις πρόσφατες εξελίξεις και τους νέους τρόπους εργασίας ή διακονίας ως Αγγλικής Κοινωνίας. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις της Διάσκεψης του Λάμπεθ του 1998 και άλλων σημαντικών Συνδιασκέψεων. Οι διαφορές στην κοινωνία και τον πολιτισμό και η ταχεία πολιτιστική αλλαγή είναι ένα πειρασμός διαιρέσεως των Χριστιανών.

‘’Δεν έχουμε κανέναν Αγγλικανό Πάπα’’, επισήμανε ο Justin Welbmey, τονίζοντας ότι η αυθεντία ανήκει στην Εκκλησία και γι’ αυτό καλεί του Πριμάτους σε αυτήν την συνάντηση. Η αναβολή της Διάσκεψης του Λάμπεθ και η θέση της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Καναδά στην Αγγλική Κοινωνία είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα. Ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος δεν αναγνώριζε την Εκκλησία αυτή ως μέλος της Αγγλικανικής Κοινωνίας, παρά την αντίθετη άποψη των υπόλοιπων Πριμάτων, οι οποίοι δημόσια ανεγνώρισαν τον νέο Αρχιεπίσκοπο της Foley πέρσι. Με την Επιστολή καλείται να συμμετέχει και ο ίδιος στην σύναξη των Αγγλικανών Πριμάτων.

_______

Διαβάστε επίσης στο Anglicanink.com