Στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Διδασκόντων Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ που συνήλθε με απαρτία στις 22.2.2018 στη Θεολογική Σχολή συζητήθηκε και αποφασίσθηκε ομόφωνα η συστράτευση στην κινητοποίηση και άλλων συλλόγων με απεργία με το παρακάτω σκεπτικό και πρόγραμμα δράσης:

Το νέο μισθολόγιο για τα μέλη ΔΕΠ που ψηφίστηκε με το Ν. 4472/2017 και άρχισε να εφαρμόζεται

επιφέρει περαιτέρω μειώσεις στις ήδη απαράδεκτα χαμηλές καθαρές αποδοχές των Πανεπιστημιακών δασκάλων και κινείται στην τελείως αντίθετη κατεύθυνση από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για επαναφορά των μισθών στα επίπεδα του 2012 (που, από υπολογισμούς που έχουν γίνει, αποτελεί αμελητέο ποσόν σε σύγκριση με άλλες δαπάνες)
επιδρά ευθέως στην περαιτέρω απαξίωση του επιστημονικού δυναμικού των Πανεπιστημίων και την παραμονή ή και τη φυγή του δυναμικότερου μέρους του στο εξωτερικό
συντελεί στην ακόμη μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση και τελικά στην υποβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας στον τόπο μας.

Για τους παραπάνω λόγους συμμετέχουμε στην προειδοποιητική απεργία των μελών ΔΕΠ στις 7 και 8 Μαρτίου 2018 ζητώντας από την κυβέρνηση

Να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
Να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός νέου μισθολογίου για τα μέλη ΔΕΠ που θα τους επιτρέπει να ζουν και να εργάζονται με αξιοπρέπεια
Να αυξήσει τη δημόσια χρηματοδότηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχει υποστεί δυσανάλογα μεγάλες περικοπές τα τελευταία χρόνια

Καλούμε, επίσης, την ΠΟΣΔΕΠ να ηγηθεί του αγώνα οργανώνοντας μεταξύ άλλων και πρωτοβουλίες δημοσιοποίησης του προβλήματος στην ελληνική κοινωνία, που δεν αποτελεί μια συντεχνιακή διεκδίκηση, αλλά μέρος ενός ευρύτερου αγώνα για καλύτερη παιδεία για όλους.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                   Ο Γραμματέας

Δημήτριος Ν. Μόσχος                                                                                                   Αθανάσιος Αντωνόπουλος