Στις 23 , 24 και 25 Φεβρουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος, όπου σταδιακά μεταστεγάζεται η εθνική βιβλιοθήκη έλαβε χώρα το συνέδριο αυτό για να τιμήσει τους 600 τόσους τόμους των έργων των Πατερών, Ελλήνων και Λατίνων, τα οποία εκδίδονται από το 1942 μέχρι σήμερα, με κριτική έκδοση του πρωτότυπου κειμένου, μετάφραση στα γαλλικά, με εισαγωγή και σχόλια.

Διάφοροι θεσμοί συνεργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί το συνέδριο, Από την Ελλάδα, πέραν της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το περιοδικό «Σύναξις», το Ίδρυμα «Άρτος Ζωής» και το  Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών Επιστημών  της κοινότητας των ιησουιτών της Αθήνας. Από τη Γαλλία οι Sources Chretiennes, βεβαίως αλλά και το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λυών και το Centre Sevres,  που είναι η θεολογική σχολή των Ιησουιτών στο Παρίσι.

Το πρόγραμμα προέβλεπε διπλή προσέγγιση σε κάθε θέμα ή σε κάθε ιερό συγγραφέα για τον οποίο υπήρχε εισήγηση, από έναν Έλληνα ορθόδοξο και έναν Γάλλο καθολικό.

Το συνέδριο διεξήχθη άψογα, το επίπεδο ήταν υψηλό, το κλίμα ήταν φιλικό και το ενδιαφέρον όλων σταθερό ως το τέλος.

Φάνηκε ότι η κοινή βάση της διδασκαλίας των Πατέρων τρέφει τη θεολογία και αποτελεί όχι μόνο γέφυρα αλλά και κοινή βάση στις δύο εκκλησιαστικές παραδόσεις Ανατολής και Δύσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Πρωί

09:30 Έναρξη συνεδρίου

Χαιρετισμoί

Σταύρος Ζουμπουλάκης : Πρόεδρος του Ε.Σ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Guillaume Bady : Διευθυντής του Institut des Sources Chrétiennes.

Θεόδωρος Κοντίδης : Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Επιστημών.

10:00 Εισαγωγικές ομιλίες 

Συντονιστής: Pierre Salembier

Michel Fédou: «Πατέρες της Εκκλησίας, πατρολογία, πατερική θεολογία: γένεση και νόημα των λέξεων».
Bernard Meunier : «Σύντομη ιστορία της συλλογής “Sources Chrétiennes”. Η σημασία των κριτικών εκδόσεων των Πατέρων».

Συζήτηση

11:30-12:00 Διάλειμμα

12:00-13:45  Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Συντονιστής: Guillaume Bady

Κωνσταντίνος Μποζίνης: «Η πολιτική θεολογία του αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου και συνεξέτασή της με την Πολιτεία του Θεού του αγίου Αυγουστίνου».

Catherine Broc-Schmezer: «Πώς εξελίσσεται η εικόνα του αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου ανάλογα με τις εκδόσεις του έργου του».

Συζήτηση

14:00 Γεύμα στους χώρους του ΚΠΙΣΝ

Απόγευμα

15:15- 17:00 Άγιος Αυγουστίνος

Συντονιστής: Michel Fédou

Μιχαήλ Φιλίππου : «Θεϊκή απλότητα και τριαδικά πρόσωπα στο De Trinitate του αγίου Αυγουστίνου».

Isabelle Bochet: «Περί θεώσεως στο έργο του αγίου Αυγουστίνου».

Συζήτηση

17:00-17:30 Διάλειμμα

17:30- 19:15 Άγιος Αμβρόσιος. Αγιογραφική Γραμματεία 

Συντονιστής: Θεόδωρος Κοντίδης

Paul Mattei : «Ο άγιος Αμβρόσιος, θεολόγος, ερμηνευτής και άνθρωπος της δράσης, μεταξύ Ανατολής και Δύσης».
Xavier Lequeux : «Η αγιογραφική γραμματεία, κοινή κληρονομιά των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης, πριν από τον 8ο αιώνα».

Συζήτηση

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Πρωί

10:00-11:45 Μοναχισμός

Συντονιστής: Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου

Δημήτριος Μόσχος : «Ο ρόλος του Ευαγρίου του Ποντικού στις θεολογικές συζητήσεις της Μέσης Ανατολής μεταξύ 5ου και 6ου αιώνα». 
Armand Veilleux : «Η επιρροή του παχωμιανού μοναχισμού στον δυτικό κοινοβιακό μοναχισμό: Ο ρόλος των ελληνικών μεταφράσεων».

Συζήτηση

11:45-12:15 Διάλειμμα

12:15- 13:45 Μάξιμος ο Ομολογητής

Συντονιστής: Isabelle Bochet

Δημήτριος Μπαθρέλλος : «Η θεολογία της θέλησης στον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή».

Elie Ayroulet: «Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, “μεσολαβητής” μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων».

Συζήτηση

14:00 Γεύμα στους χώρους του ΚΠΙΣΝ

Απόγευμα

15:15-17:00 Οικουμενισμός

Συντονιστής: Δημήτριος Μόσχος

Michel Fédou : «Οι ανταλλαγές ανάμεσα στους Έλληνες Πατέρες και τη Δύση: διακυβεύματα για την ενότητα των χριστιανών».
Αθανάσιος Ν. Παπαθανασίου : «Χριστιανική μαρτυρία και διάλογος με ανθρώπους άλλων πεποιθήσεων: πατερικές ενοράσεις».

Συζήτηση

17:00-17:30 Διάλειμμα

17:30 – 18:30  Πάνελ λήξης συνεδρίου

Με τους:

M. Guillaume Bady, Διευθυντή του Institut des Sources Chrétiennes: «Προοπτικές και σχέδια για το μέλλον».
Σταύρο Ζουμπουλάκη, Πρόεδρο του Ε.Σ. της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Συντονιστής: Pierre Salembier