Ο Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας Νικόλαος Παπαδημητρίου μιλάει για την αρπαγή πολιτισμικών κειμηλίων από λαούς της Ευρώπης και των Βαλκανίων και τη προοπτική επιστροφής αυτών των κειμηλίων.