Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η κοπή της Αγιοβασιλόπιττας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)14 Ιαν. 17 (18:09) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ κοπή της Αγιοβασιλόπιττας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 31ης Δεκεμβρίου 2016/ 13ην Ἰανουαρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου ἡ τελετή τῆς κοπῆς τῆς Βασιλόπιττας. Κατ᾽ αὐτήν προσεφώνησε ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:
Η εορτή της Αγίας Μελάνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)13 Ιαν. 17 (19:26) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ εορτή της Αγίας Μελάνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)Τήν 31ην Δεκεμβρίου 2016/ 13ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ὁσίας Μελάνης τῆς Ρωμαίας εἰς τό ἐπ ὀνόματι αὐτῆς παρεκκλήσιον, τό εὑρισκόμενον ὑπογείως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλης Παναγίας προσκειμένην νοτίως τοῦ Κεντρικοῦ Μοναστηρίου τῶν Ἁγιοταφιτῶν.Ο δήμαρχος της Ιερουσαλήμ επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων13 Ιαν. 17 (12:59) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΟ δήμαρχος της Ιερουσαλήμ επισκέφθηκε το Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης 29ης Δεκεμβρίου 2016 / 11ης Ἰανουαρίου 2017, ὁ Δήμαρχος Ἱεροσολύμων κ. Νίρ Μπαρκάτ μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ὁμάδος ἐξ εἴκοσιν ἀτόμων περίπου ἐπεσκέφθη ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Νέου πολιτικοῦ ἔτους τό Πατριαρχεῖον.Ενημέρωση από την διεπιστημονική επιτροπή για την πορεία των εργασιών στο Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου13 Ιαν. 17 (12:00) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΕνημέρωση από την διεπιστημονική επιτροπή για την πορεία των εργασιών στο Κουβούκλιο του Παναγίου ΤάφουΤήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 26ης Δεκεμβρίου 2016/8ης Ἰανουαρίου 2017, ἡ Διεπιστημονική Ὁμάς τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), ἡ ἐπιτελοῦσα τάς ἐργασίας ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ὑπό τήν συντονίστριαν τοῦ ἔργου τούτου καθηγήτριαν κ. Ἀντωνίαν Μοροπούλου, ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἐνημέρωσεν Αὐτόν προφορικῶς περί τῶν ἐργασιῶν τῆς ὁμάδας ταύτης κατά τάς ἡμέρας ταύτας τῶν Χριστουγέννων.Τα Χριστούγεννα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Καττάρων12 Ιαν. 17 (12:04) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤα Χριστούγεννα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ΚαττάρωνΜετ’ ἐκκλησιαστικῆς λαμπρότητος ἑωρτάσθησαν τὰ Χριστούγεννα εἰς τὴν Ντόχα τοῦ Κάταρ. Τό Σάββατον, 11ην/24ην Δεκεμβρίου 2016, τό ἑσπέρας, ἤρξατο ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνεχείᾳ ἐτελέσθῃ ἡ Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἀραβικήν καί Ἀγγλικήν γλῶσσαν.Η εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου και των Ποιμένων εις το χωριό των Ποιμένων11 Ιαν. 17 (10:22) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου και των Ποιμένων εις το χωριό των ΠοιμένωνΤήν ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2016/8ηνἸανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων, λόγῳ τῆς ἐν αὐτῷ Ἐκκλησίας τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου, ἱδρυθείσης ὑπό τοῦ πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σεραφείμ καί ἡ ἑορτή τῶν Ποιμένων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἦσαν ἀγραυλοῦντες καί φυλάσσοντες φυλακάς ἐν ταῖς ποίμναις αὐτῶν καί ἤκουσαν τόν ἀγγελικόν ὗμνον «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ»καί προετράπησαν νά μεταβοῦν ἕως Βηθλεέμ καί εἶδον βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ, (Λουκ. Κεφ 2, 8-20).Η Εορτή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)09 Ιαν. 17 (21:18) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ Εορτή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)Συμφώνως πρός ἀρχαιοτάτην παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ἀπό τοῦ 4ου μ.Χ. αἰῶνος ἡ ἑορτή τῆς κατά σάρκα Χριστοῦ Γεννήσεως ἑωρτάσθη εἰς τήν Βηθλεέμ, τήν πόλιν Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.Τo Mυστήριο του Αγίου Ευχελαίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων05 Ιαν. 17 (23:22) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤo Mυστήριο του Αγίου Ευχελαίου στο Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 22ας Δεκεμβρίου 2016/ 4ης Ἰανουαρίου 2017, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐτελέσθη τό μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου ὡς πνευματική προετοιμασία διά τήν ἐγγίζουσαν ἑορτήν τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως.Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Εκκλησιαστικοί Αρχηγοί της Αγίας Γης στον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ 28 Δεκ. 16 (22:59) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΟ Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Εκκλησιαστικοί Αρχηγοί της Αγίας Γης στον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 14ης / 27ης Δεκεμβρίου 2016, ἔλαβε χώραν συνάντησις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχηγῶν τῆς Ἁγίας Γῆς μετά τοῦ Προέδρου τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ κ. Ροῦμπεν Ρίβλιν εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον, ἐν ὄψει τοῦ Νέου Ἔτους 2017.Η εορτή των Αγίων Προπατόρων στο χωριό των Ποιμένων στην Αγία Γη (VIDEO+ΦΩΤΟ)28 Δεκ. 16 (16:29) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ εορτή των Αγίων Προπατόρων στο χωριό των Ποιμένων στην Αγία Γη (VIDEO+ΦΩΤΟ)Τήν Κυριακήν, 12ην / 25ην Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη εἰς τό χωρίον τῶν Ποιμένων, ἐν ᾧ οἱ ἀγραυλοῦντες ποιμένες ἤκουσαν τόν ἀγγελικόν ὕμνον «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ» καί προετράπησαν νά μεταβοῦν ἕως Βηθλεέμ – σημερινόν Μπεϊτ Σαχούρ- ἡ μνήμη τῶν κατά σάρκα Προπατόρων τοῦ Χριστοῦ, τῶν πρό τοῦ νόμου καί ἐν νόμῳ εὐαρεστησάντων τόν Κύριον, ἐξαιρέτως δέ τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ, εἰς ὅν πρῶτον ἐδόθη ἡ ἐπαγγελία, εἰπόντος τοῦ Θεοῦ πρός αὐτόν «ἐνευλογηθήσονται ἐν τῷ σπέρματί σου πάντα τά ἔθνη τῆς γῆς» ( Γεν. ιβ, 3κ´, κβ´ 18).Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον κ.Αλέξανδρο-Ανδρέα Γεννηματά23 Δεκ. 16 (21:44) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΟ Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον κ.Αλέξανδρο-Ανδρέα ΓεννηματάΤήν Τρίτην, 7ην / 20ήν Δεκεμβρίου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτίμησε τόν κ. Ἀλέξανδρον – Ἀνδρέαν Γεννηματᾶν, φέροντα τόν βαθμόν τοῦ Προξένου εἰς τήν Ἑλληνικήν Πρεσβείαν εἰς Τέλ – Ἀβίβ, μέ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, εἰς ἀναγνώρισιν καί ἐκτίμησιν τῆς ὑπέρ τοῦ Ἔθνους ἡμῶν καί ὑπέρ τῶν δικαίων καί συμφερόντων τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς ζωτικά θέματα αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.Η εορτή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)21 Δεκ. 16 (14:14) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ εορτή του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO+ΦΩΤΟ)Τήν Δευτέραν, 6ην / 19ην Δεκεμβρίου 2016 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν αὐτοῦ τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος τῆς κώμης τῆς Μπετζάλλας, ὁμόρου τῆς Βηθλεέμ.Κάθε πράξη και μορφή βίας καταδικάζει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά του20 Δεκ. 16 (15:25) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΚάθε πράξη και μορφή βίας καταδικάζει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά τουΗ Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία εορτάζει σήμερον πανηγυρικώς μυστήριον «ξένον και παράδοξον» και ευαγγελίζεται τούτο «εν χαρά μεγάλη σφόδρα» εις άπαντα τον κόσμον έως εσχάτου της γης.Παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών του Ισραήλ επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO)16 Δεκ. 16 (15:39) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΠαράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών του Ισραήλ επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO)Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1ης / 14ης Δεκεμβρίου 2016, Ἀνώτεροι Ὑπάλληλοι τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τοῦ Ἰσραήλ, ὁ κ. Ἀμός, ἡ κα Τσίπη, ὁ κ. Γιακούμπ Σαλάμε καί ὁ κ. Σεζάρ Μαρζῆε καί ὁ κ. Νιζάρ, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ Χριστιανική ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων καί τῇ Ἰουδαϊκῇ τῆς Χανουκά.Συνάντηση Γενικού Γραμματέα του ΠΣΕ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων10 Δεκ. 16 (14:35) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΣυνάντηση Γενικού Γραμματέα του ΠΣΕ με τον Πατριάρχη ΙεροσολύμωνΤήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 24ης Νοεμβρίου/7ης Δεκεμβρίου 2016, ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.) κ. Olav Fykse Tveit, συνοδευόμενος ὑπό τῆς κας Marianne Ejdersten, Director of Communications καί τοῦ πρῴην βουλευτοῦ τῆς Ἰορδανίας καί τοῦ μέλους τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν κ. Ὄδε Καουάς διά τό Πατριαρχεῖον, ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου μετά τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων10 Δεκ. 16 (14:31) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ εορτή της Αγίας Αικατερίνης στο Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤήν Πέμπτην, 25ην Νοεμβρίου /8ην Δεκεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος καί πανσόφου Αἰκατερίνης.Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναστήλωσης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου08 Δεκ. 16 (14:59) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΟ Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναστήλωσης του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου«Αυτό το έργο θα μείνει στην ιστορία», είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο για τις εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης του ιερού κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου από επιστημονική ομάδα του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και πρόσθεσε: «Είναι ευλογία που έγινε επί των ημερών σας αλλά κι εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που συνδράμαμε όσο μπορούσαμε. Και πάρα πολύ χαρούμενος είμαι για το πολυτεχνείο και την ανάδειξή του ως ένα από τα κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα με διάσταση διεθνή».Αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Ανακοινωθέν)02 Δεκ. 16 (20:52) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΑποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων (Ανακοινωθέν)Τήν Πέμπτην, 18ην Νοεεμβρίου /2αν Δεκεμβρίου 2016, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ὑπό τήν Προεδρείαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.Οι αεροπόροι που συμμετείχαν στην αεροπυρόσβεση στο Ισραήλ επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων29 Νοε. 16 (00:47) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΟι αεροπόροι που συμμετείχαν στην αεροπυρόσβεση στο Ισραήλ επισκέφθηκαν τον Πατριάρχη ΙεροσολύμωνΤό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 14ης /27ης Νοεμβρίου 2017, 40μελής ὁμάς τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, 383ης Μοίρας Εἰδικῶν Ἐπιχειρήσεων Ἀεροπυροσβέσεων, συνοδευομένη ὑπό τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Πρεσβείας εἰς Ἰσραήλ κ. Μπρούμα, ἡ ὁποία κατά τάς ἡμέρας ταύτας ἦλθεν εἰς Ἰσραήλ καί συμπαρεστάθη ἐνεργῶς καί ἀποτελεσματικῶς εἰς τάς ἐκραγείσας μεγάλης ἐκτάσεως πυρκαϊάς εἰς τήν πόλιν τῆς Χάϊφας, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.Τα εγκαίνια του ναού του Αγίου Γεωργίου στην πόλη Πκέα του βορείου Ισραήλ29 Νοε. 16 (00:33) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤα εγκαίνια του ναού του Αγίου Γεωργίου στην πόλη Πκέα του βορείου ΙσραήλΤό Σάββατον, 13ην /26ην Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐτέλεσε τήν τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἀραβοφώνου Κοινότητος εἰς τήν κώμην Πκέα ἤ Πκεήν, εὑρισκομένην εἰς τά ἄκρα τοῦ βορείου Ἰσραήλ καί ὑπαγομένην εἰς τήν Μητρόπολιν τῆς Ἄκκρης.Η Ουγγαρία συνεισφέρει στην αποκατάσταση του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου (VIDEO+ΦΩΤΟ)25 Νοε. 16 (11:51) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΗ Ουγγαρία συνεισφέρει στην αποκατάσταση του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου (VIDEO+ΦΩΤΟ)Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 10ης /23ης Νοεμβρίου 2016, ὁ Πρέσβυς τῆς Οὐγγαρίας εἰς Ραμάλλαν κ. Mihalui Geza, προσελθών εἰς τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον, προσέφερε τό ποσόν τῶν ἑκατόν χιλιάδων εὐρώ (100.000 €), ὡς συνεισφοράν τῆς χώρας αὐτοῦ πρός τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.Επέτειος 11 ετών από την ενθρόνιση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου (VIDEO+ΦΩΤΟ)25 Νοε. 16 (11:36) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΕπέτειος 11 ετών από την ενθρόνιση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου (VIDEO+ΦΩΤΟ)​Τήν Τρίτην, 9ην / 22αν μηνός Νοεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ Πατριαρχείου ἡ 11η ἐπέτειος τῆς Ἐνθρονίσεως τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τόν ἔνδοξον Θρόνον τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.Ισραηλινοί εποικιστές παραβιάζουν το καθεστώς του Ναού της Αναστάσεως (VIDEO+ΦΩΤΟ)09 Νοε. 16 (23:11) / Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΙσραηλινοί εποικιστές παραβιάζουν το καθεστώς του Ναού της Αναστάσεως (VIDEO+ΦΩΤΟ)Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 26ης Ὀκτωβρίου, ἡμέρας μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (π.ἑ.) / 8ης Νοεμβρίου 2016, Ἰσραηλινοί ἐποικισταί (settlers)– μέλη τῆς ἀκροδεξιᾶς ὀργάνωσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ», οἱ ἐργαζόμενοι νά ἀπελευθερώσουν τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ τῶν μή Ἰουδαϊκῶν στοιχείων καί οἱ ἐν τῇ νοοτροποίᾳ ταύτῃ καταλαβόντες τό ἔτος 1991 ἄνευ γνώσεως καί συγκαταθέσεως τοῦ Πατριαρχείου τήν ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ ξενῶνος δηλονότι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου / St. John Hostel, παρεβίασαν δικαστικήν συμφωνίαν καί ἐξαπατήσαντες τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ἐγκατέστησαν σιδηροῦν φράκτην καί χαλάσαντες ὀροφήν ἑνός ἐκ τῶν δωματίων τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, κατῆλθον εἰς αὐτό.